• Tên phần mềm: AUTO ACTION GMX MAIL
 • Mô tả:

  - Hỗ trợ GET CODE, ADDLIAS, XÓA ALIAS cho mail com

  Định dạng đầu ra:

     -  GET CODE: UID|MAIL|PASSMAIL|CODE

     -  ADD ALIAS: 1 MAIL CHÍNH + 9 MAIL PHỤ TRONG 1 FILE TXT

  (hỗ trợ add full đuôi alias theo tùy chọn)

    -  XÓA ALIAS: XUẤT MAIL CHÍNH

 • Danh mục: SOFTWARE
Bình luận đánh giá
STT Người dùng Số Sao Nội dung Thời gian