• Tên phần mềm: AUTO ACTION MAIL.COM
 • Mô tả:

  - Hỗ trợ GET CODE, ADDLIAS, XÓA ALIAS cho mail com

  Định dạng đầu ra:

     -  GET CODE: UID|MAIL|PASSMAIL|CODE

     -  ADD ALIAS: 1 MAIL CHÍNH + 9 MAIL PHỤ TRONG 1 FILE TXT (Hỗ trợ các đuôi alias:  mail.com,  usa.com,  post.com, email.com, linuxmail.org, hackermail.com, asia.com, dr.com)

    -  XÓA ALIAS: XUẤT MAIL CHÍNH

 • Danh mục: SOFTWARE
Bình luận đánh giá
STT Người dùng Số Sao Nội dung Thời gian