• Tên phần mềm: Tool check valid Facebook ver 4.2
  • Mô tả:

    Tool check valid facebook maxspeed, không ngán proxy nên chỉ cần có proxy là có thể check được với tốc độ cao, Có thể giúp bạn bỏ ít thời gian hơn để lọc mail liên kết (loại mail rác nhanh chóng)

    Tool hỗ trợ check cả mail ẩn (tool sẽ không phân biệt liên kết ẩn hay liên kết thường, cứ có liên kết là tool sẽ check)

    Tất nhiên để có được tốc độ tối ưu nhất có thể thì điểm quan trọng nằm ở proxy của bạn ^^ (tool không kén proxy nhưng chất lượng của proxy có thể quyết định được tốc độ check)

  • Danh mục: SOFTWARE
Bình luận đánh giá
STT Người dùng Số Sao Nội dung Thời gian