Quay lại

BÀI VIẾT CÓ TIÊU ĐỀ:

Hướng dẫn mua phần mềm trên webKhi mua tool có yêu cầu slot tool, full name, tài khoản, mật khẩu bạn cứ nhập như bình thường nhé (cái này để hệ thống có thể kích hoạt tài khoản cho bạn sử dụng tool).

Full name: họ và tên của bạn.

Tài khoản: tài khoản để đăng nhập vào tool (lưu ý: mỗi tool 1 tài khoản khác nhau nhé, hệ thống sẽ tự động check trùng tài khoản và thông báo cho bạn).

Mật khẩu: là mật khẩu để đăng nhập vào tool.

Slot Tool: là số lượng máy bạn có thể sử dụng cho tool.

                  +   Nếu bạn để mặc định là 1 slot thì chỉ 1 máy xài được - (nếu muốn chuyển máy khác bạn sẽ phải đăng xuất ra, tool có hỗ trợ đăng xuất nhé) .

                  +  Nếu bạn cần sử dụng nhiều máy thì mua nhiều hơn (ví dụ mua 2 slot bạn có thể dùng 2 máy cùng lúc mà không cần phải đăng xuất).

Lưu ý: 

   - Đối với những sản phẩm nào không yêu cầu slot tool, full name, tài khoản, mật khẩu thì bạn có thể sử dụng vĩnh viễn và không có bất kỳ giới hạn gì cả nhé.

Để biết rõ hơn về cách kích hoạt hay gia hạn bạn hãy qua bài viết hướng dẫn "cách active, gia hạn, thêm slot cho phần mềm" nhé.